Svečanost:

Datum:

17. lipnja 2006

Vrijeme:

18:00 sati

Mjesto:

Hotel Korana - Srakovčić
Adresa: Perivoj Josipa Vrbanića 8
47000 Karlovac
Tel.: 00385 - 47 / 60 90 90
Fax.: 00385 - 47 / 60 90 91
www.hotelkorana.hr

Put do hotela je označen

Put do hotela u Karlovcu:
Od Zagreba: crna strijela
Od Splita: zelena strijela

Sobe:

Ako Vam treba prenoćište, molimo da se javite Marici ili Ireni.